پرش لینک ها

مناطق آزاد ایران

شرکت بازرگانی پارتیان در شاخص ترین مناطق آزاد ایران فعال است که از مقررات بازرگانی که سایر نقاط کشور باید رعایت کنند مستثنی هستند. فعالیت های تجاری در چنین مناطقی فرآیندهایی را تسهیل می کند که ممکن است در کشور بیشتر طول بکشد و آنها را به نقاط جذابی برای بازرگانان ایرانی و خارجی تبدیل کرده است. این مناطق در واقع برای تقویت روابط تجاری ایران با همسایگان و کشورهای دیگر جهان ایجاد شدند. کارشناسان شرکت بازرگانی پارتیان به خوبی با فرآیندهای منحصر به فرد در این مناطق آشنا هستند تا آنها را به نفع مشتریان بکار گیرند.

پیام بگذارید

مشاهده
کشیدن