پرش لینک ها
ready

ترخیص کالا

فرآیند واردات کالا به کشور منتهی به تشریفات گمرکی می شود تا مراحل قانونی اعم از اخذ مجوزها، پرداخت هزینه ها را طی کند. این تشریفات و قوانین گاه صورت پیچیده ای به خود می گیرد، بالاخص در ایران. قوانین در حال تغییر، سلسله مراتب اداری و همین طور شرایط منحصر به فرد ایران در بازار بین المللی، مانند تحریم ها، فقط بخشی از پیچیدگی های ترخیص کالا هستند. کارشناسان ما نه تنها به تفاوت های ظریف در عبور یک محموله کالا از گمرک آگاه هستند، بلکه پیوسته و به روز می شوند تا اطمینان حاصل کنند این فرآیند با سرعت و دقت انجام می شود.

تماس با ما
مشاهده
کشیدن